ජෙලි පවුඩර්

  • Jelly Powder

    ජෙලි පවුඩර්

    ජෙලි කුඩු කැරජීනන්, කොන්ජැක් ගම්, ග්ලූකෝස් සහ අනෙකුත් ආහාර අමුද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති අතර එය ජෙලි සෑදීමට සෘජු විසඳුමකි. අනෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය සමඟ සංයුක්ත කර ඇති කැරජීනන් භාවිතා කිරීමෙන් ජෙලි කුඩු වලට කැටි ගැසීම, ජලය රඳවා තබා ගැනීම සහ ජෙලි වඩාත් මෘදු බවට පත් කළ හැකිය. ජෙලි කුඩු යනු ජලයේ ද්‍රාව්‍ය අර්ධ තන්තු සහිත ඉහළ ආහාර තන්තු වර්ගයක් වන අතර එය දේශීය හා විදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා ක්‍රියාකාරිත්වය හඳුනාගෙන තිබේ. හෙවි ලෝහ පරමාණු සහ විකිරණශීලී අයි ...