ව්යවසාය පුවත්

 • Fi Europe 2019 – Food Ingredients and Technology Exhibition
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  ගෝලීය සාගරයේ 2019 දෙසැම්බර් 3 සිට 5 දක්වා ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පැවති ආහාර අමුද්‍රව්‍ය යුරෝපයට සහභාගී විය. ප්‍රදර්ශන වේලාව: 3- 5 දෙසැම්බර් 2019 ප්‍රදර්ශන ස්ථානය: පැරිස්, ප්‍රංශය ප්‍රදර්ශන කුටිය අංක: 7Q150 ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩය: ආගාර් ආගාර්; කැරජීනන් ප්‍රදර්ශන හැඳින්වීම: ෆයි යුරෝපය, ලෝක ප්‍රකට යූබීඑම් විසින් ද්විවාර්ෂිකව සංවිධානය කරන ලදි ...වැඩිදුර කියවන්න »

 • 2019 FIC China International Food Additives and Ingredients Exhibition
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  2019 මාර්තු 18-20 දින FIC චයිනා ජාත්‍යන්තර ආහාර ආකලන සහ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රදර්ශනය චීනයේ ෂැංහයි හිදී පැවැත්විණි. ග්ලෝබල් ඕෂන් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී විය. වසර 20 කට වැඩි කාලයක් චීනයේ වෘත්තීය හයිඩ්‍රොකාලොයිඩ් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ග්ලෝබල් සාගරය එහි උසස් සැකසුම් තාක්ෂණය මත රඳා පවතී.වැඩිදුර කියවන්න »

 • South America (Brazil) International Food Ingredients Show 2019
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  සීමාසහිත ෆුජියන් ග්ලෝබල් ඕෂන් ජෛව තාක්‍ෂණ සමාගම, 2019 අගෝස්තු 20 සිට 22 දක්වා බ්‍රසීලයේ සාඕ පවුලෝහිදී ආහාර අමුද්‍රව්‍ය දකුණු ඇමරිකාවට සහභාගී විය. අපට නව වෙළඳපොලක් ලෙස, මස් සහ කිරි නිෂ්පාදන සඳහා කැපවී සිටින දකුණු ඇමරිකාවේ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත අපගේ කරත්ත අපනයනය කර ඇත. අපිට ඩී ...වැඩිදුර කියවන්න »

 • The 22nd Russia International Food Ingredients Exhibition 2019
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  සීමාසහිත ෆුජියන් ග්ලෝබල් ඕෂන් ජෛව තාක්‍ෂණ සමාගම මෙම ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වූ අතර එය වඩාත්ම අලෙවි වන නිෂ්පාදන සහ සමාගම් රූප පෙන්වයි. ඇගාර් සහ කැරජීනන් විශාල පරිභෝජන වෙළඳපොලක් ලෙස රුසියානු පාරිභෝගිකයින්ට අපව හඳුන්වා දීම අපගේ දෙවැන්න විය. අපි අපේ ආගාර් රුසියාවට සහ යූ වෙත අපනයනය කරනවා ...වැඩිදුර කියවන්න »

 • 2018 FIC China International Food Additives and Ingredients Exhibition
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  2018 මාර්තු 22-24 දිනවල FIC චයිනා ජාත්‍යන්තර ආහාර ආකලන සහ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රදර්ශනය චීනයේ ෂැංහයි හිදී පැවැත්විණි. ග්ලෝබල් ඕෂන් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී විය. වසර 20 කට වැඩි කාලයක් චීනයේ වෘත්තීය හයිඩ්‍රොකාලොයිඩ් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ග්ලෝබල් සාගරය එහි උසස් සැකසුම් තාක්ෂණය මත රඳා පවතී.වැඩිදුර කියවන්න »

 • FI in Russia 2018
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  වසර 20 කට වැඩි කාලයක් චීනයේ වෘත්තීය හයිඩ්‍රොකාලොයිඩ් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ග්ලෝබල් සාගරය සිය උසස් සැකසුම් තාක්‍ෂණය සහ උසස් නිස්සාරණ තාක්‍ෂණය මත රඳා පවතී. අපගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන වන්නේ ආහාර ශ්‍රේණියේ ආගාර්, බැක්ටීරියා විද්‍යාත්මක අගාර්, ක්ෂණික ද්‍රාව්‍ය අගා ...වැඩිදුර කියවන්න »

 • |Food Ingrediennts Europe & Natural Ingredients|Fie 2017|2017
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  ගෝලීය සාගරයේ 2017 නොවැම්බර් 28-30 සිට ජර්මනියේ ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් හි පැවති ආහාර අමුද්‍රව්‍ය යුරෝපයට සහභාගී විය. ප්‍රදර්ශන වේලාව: 28- 30 නොවැ. 2017 ප්‍රදර්ශන ස්ථානය: මෙසී ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් ලුඩ්විග්-එර්හාර්ඩ්-ඇන්ලේජ් 1 60327 ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් ඇම් ප්‍රධාන කුටිය අංක. Carrageenan Exhibiton Points: to ...වැඩිදුර කියවන්න »

 • 2017 FIC China International Food Additives and Ingredients Exhibition
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  ප්‍රදර්ශනයේ නම සහ පරිමාණය: 21 වන චීන ජාත්‍යන්තර ආහාර ආකලන සහ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රදර්ශනය (FIC) 2017 2017 මාර්තු 24 සිට 26 දක්වා ෂැංහයි හි ජාතික ප්‍රදර්ශන සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානයේ දී අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වන ලද අතර එහි මුළු ප්‍රදර්ශකයින් 1355 ක් සිටියහ. FIC ප්‍රදර්ශනය ගෘහස්ථ කර්මාන්තය විසින් හඳුනාගෙන ඇත ...වැඩිදුර කියවන්න »

 • 2016 FIC China International Food Additives and Ingredients Exhibition
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  2016 මාර්තු 23-25 ​​දිනවල FIC චයිනා ජාත්‍යන්තර ආහාර ආකලන සහ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රදර්ශනය චීනයේ ෂැංහයි හිදී පැවැත්විණි. ග්ලෝබල් ඕෂන් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී විය. වසර 20 කට වැඩි කාලයක් චීනයේ වෘත්තීය හයිඩ්‍රොකාලොයිඩ් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ග්ලෝබල් සාගරය එහි උසස් සැකසුම් තාක්ෂණය මත රඳා පවතී.වැඩිදුර කියවන්න »

 • 2015 FIC China International Food Additives and Ingredients Exhibition
  තැපැල් කාලය: 09-08-2020

  2015 අප්‍රියෙල් 1-3 දිනවල FIC චයිනා ජාත්‍යන්තර ආහාර ආකලන සහ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රදර්ශනය චීනයේ ෂැංහයි හිදී පැවැත්විණි. ග්ලෝබල් ඕෂන් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී විය. වසර 20 කට වැඩි කාලයක් චීනයේ වෘත්තීය හයිඩ්‍රොකාලොයිඩ් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස ග්ලෝබල් සාගරය එහි උසස් සැකසුම් තාක්ෂණය මත විශ්වාසය තබයි.වැඩිදුර කියවන්න »